Alimentatiezaken

Informatie over Alimentatiezaken

Problemen met het betalen van de kinderalimentatie komen steeds vaker voor. Als uw ex de kinderalimentatie niet betaalt zorgt dit voor u voor veel stress. Soms zorgt het zelfs voor geldproblemen. Uw rekeningen moeten natuurlijk gewoon betaald worden. Het is dan ook belangrijk om dit soort problemen zo snel mogelijk op te lossen. Hoe eerder u actie onderneemt hoe beter!

Waarom wordt kinderalimentatie niet betaald?
De belangrijkste redenen waarom exen niet betalen op een rijtje:

  • Het niet eens zijn met de hoogte van het bedrag.
  • Betaling van de alimentatie niet nodig vinden.
  • Er is een nieuwe partner die het niet eens is met het bedrag.
  • Niet weten waar het aan wordt uitgegeven.
  • Geldproblemen.

Van al deze redenen is alleen de laatste een gegronde reden. Toch mag de ex ook dan niet zomaar stoppen met kinderalimentatie betalen. Hij/zij zal dit officieel via de rechter moeten regelen. Mocht de betaling van de alimentatie achter blijven dan kunnen wij u helpen deze te innen.

Wij kunnen een poging voor u doen;

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • als er minimaal één maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);
  • wanneer de vordering niet is verjaard;
  • als uw betalingsplichtige ex-partner ten minste één aanmaning van u heeft ontvangen.

Wij doen er alles aan om de alimentatie voor u te innen maar u moet er rekening mee houden dat het innen lang kan duren. Wij kunnen geen garantie geven dat de achterstand in de alimentatie ook daadwerkelijk (volledig) wordt geïnd. Er kan bijvoorbeeld niet (volledig) tot inning worden overgegaan als we het officiële woonadres van de betalingsplichtige niet kunnen achterhalen of als de betalingsplichtige geen of onvoldoende formele inkomsten of bezittingen heeft. Ook als er schuldeisers zijn die voorrang hebben (bijv. de Belastingdienst) kan innen lang duren of niet lukken.

Wilt u weten wat we kunnen betekenen in uw specifieke zaak, stuurt u ons dan een kopie van de grosse van de rechtbank (vonnis).