Particulieren incasso

Incasso voor particulieren

Als uw eigen aanmaningen niet meer helpen, dan kunt u Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso inschakelen. Wij geven niet alleen adviezen om problemen met debiteuren te voorkomen, maar wij bieden ook incassohulp.

Het incassotraject voor particulieren
Heeft u als particulier een vordering op een andere particulier of op een bedrijf? Dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht. Veel van onze cliënten zijn particulieren. Uw vordering krijgt bij ons dezelfde aandacht als die van grotere opdrachtgevers. Onze incassomedewerkers, juristen en gerechtsdeurwaarders zetten zich volledig in om het geld dat u toekomt voor u te incasseren. Het incassotraject kan bestaan uit 1 of meerdere fasen:

  • Minnelijke fase: in deze fase proberen wij uw debiteur via schriftelijke en/of telefonische aanmaningen over te halen om tot betaling van uw vordering over te gaan.
  • Gerechtelijke fase. Wanneer fase 1 niet tot succes heeft geleid, kunnen wij de zaak namens u ter beoordeling voorleggen aan de rechter. De rechter zal oordelen of uw vordering terecht is en wat uw debiteur aan u dient terug te betalen.
  • Executiefase. Meestal leidt fase 2 tot betaling. Wanneer betaling toch nog uitblijft, kunnen onze deurwaarders het vonnis executeren. Dat betekent dat we dan uitvoeren wat in het vonnis van de rechter staat. Dat kan inhouden dat we overgaan tot beslaglegging op bijvoorbeeld de bankrekening, het loon of de inboedel.

Om u goed te kunnen adviseren, kunt u contact met ons opnemen zodat wij de mogelijkheden in uw specifieke geval kunnen beoordelen.

Wat gaat het u kosten?
Elke zaak staat op zichzelf. Om u goed te kunnen adviseren, kunt u contact met ons opnemen zodat wij u een concrete kostenopgave kunnen verstrekken. De tarieven die wij hanteren zijn beschreven in onze Algemene Voorwaarden (Algemene Voorwaarden – Van Lith Incasso). De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Voorbeeld aanmaning
Voordat u een vordering uit handen kunt geven, moet u uw debiteur eerst zelf  een laatste aanmaning toesturen. Deze brief moet een aantal elementen bevatten. Daarom hebben we voor u een voorbeeld online gezet.

Voorbeeldbrief incasso

Gaat uw debiteur naar aanleiding van uw laatste aanmaning nog niet tot betaling over dan kunt u de vordering ter incasso aan ons kantoor uit handen geven.

Contact opnemen of direct online een vordering indienen?
Via onze contactpagina kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons tijdens kantooruren ook telefonische bereiken via het nummer 040 – 243 87 33. 

Als u direct online uw vordering wilt indienen kan dat via direct online een vordering indienen op onze website. Indien u meerdere bestanden heeft als bijlage kunt u uw vordering ook per mail indienen (mail@vanlithincasso.nl).