Betekening vonnis

Betekening vonnis

Er is aan U een vonnis betekend

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan uddchter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken to

Er is aan u een vonnis betekend

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd.

Overhandiging vonnis door gerechtsdeurwaarder
Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen. Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

Uitvoerbaar bij voorraad
Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat, ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch ten uitvoer kan laten leggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Vragen na de ontvangst van een vonnis
Heeft u vragen over het vonnis dat u van de gerechtsdeurwaarder hebt ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken via het nummer 040 – 243 87 33. U krijgt gegarandeerd iemand aan de lijn. Of stuur een bericht via mail@vanlithincasso.nl.