Bankbeslag

Bankbeslag

Er is beslag op uw bankrekening gelegd

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend.

Wat valt er onder het beslag?
Als er beslag is gelegd op een rekening van een bedrijf (een rechtspersoon), valt alles wat op de rekening(en) staat onder het beslag. Als er op een privérekening beslag is gelegd (een rekening van een natuurlijk persoon), dan valt ook alles onder het beslag. Dit is met uitzondering van het beslagvrije bedrag dat op het exploot is vermeld. Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

Blokkeren van uw bankrekening na beslaglegging
Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken. Als u in acute geldproblemen komt, kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger daartoe niet bereid is.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Vragen over bankbeslag
Heeft u vragen over het bankbeslag, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken via het nummer 040 – 243 87 33. U krijgt gegarandeerd iemand aan de lijn. Of stuur een bericht via mail@vanlithincasso.nl