Incasso voor advocatuur

Informatie over ambtelijke ondersteuning

De advocatuur is voor ons een belangrijke doelgroep. Wij werken naar volle tevredenheid voor vele advocatenkantoren. Omdat een advocaat is ingehuurd door zijn of haar cliënt, werken wij indirect voor die cliënt. Ons werk is daardoor mede van invloed op de beoordeling van een cliënt op zijn of haar advocaat.

Ambtelijke ondersteuning bij uitstek!
Van Lith gerechtsdeurwaarders en incasso onderscheidt zich met haar klantgerichte aanpak en uitstekende service aan advocaten. De zogenaamde “Losse opdrachten” voor de advocatuur en incassobureaus zien wij als een primaire taak en zeker ook interessant onderdeel van ons dagelijks werk. Iedere opdracht is anders en wij denken graag met u mee voor het beste resultaat.

Wij denken mee over de inhoud van de door u opgestelde stukken en waar nodig geven wij advies hoe om te gaan met de formaliteiten van ambtelijke stukken. Wij werken met vaste contactpersonen die volledig op de hoogte zijn van uw dossier. Voor vragen, voor ondersteuning en voor advies kunt u bij ons terecht.

Heeft u een vonnis ter executie? Samen met u wordt het traject bepaald en proberen wij de schuldenaar tot betaling te bewegen.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door de volgende punten:

  • Naadloze aansluiting op de werkzaamheden van de advocaat.
  • Snel betekenen (binnen vijf werkdagen).
  • In spoedgevallen dezelfde of de volgende dag betekenen.
  • Indien wij executeren, een kostenmaximering in negatieve zaken.

Kundig, betrouwbaar en snel
Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso beschikt over hoogopgeleid personeel en heeft u het volgende te bieden:

  • Direct en persoonlijk contact met onze deurwaarders en juristen.
  • Diepgaande kennis van ambtelijke werkzaamheden.
  • Maatwerk en gedegen advies.
  • Betrouwbaarheid en snelheid.

Wet doorberekening toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Eind 2016 is de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen door de Kamers vastgesteld. Deze wet heeft geleid tot aanpassingen in o.a. de Advocatenwet, de wet op het Notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet die allemaal op 1 januari 2018 in werking zijn getreden. Waar voorheen de overheid de kosten van toezicht en tuchtrecht voor haar rekening nam, komen die nu voor rekening van de beroepsgroepen. Deze kosten mogen van de minister niet aan de schuldenaren doorbelast worden.

Deze wet is per 1 januari 2018 van kracht geworden. Het toezicht en tuchtrecht gaat de beroepsgroep ongeveer € 1.700.000 per jaar kosten. Het is onvermijdelijk dat we die extra kosten aan onze opdrachtgevers doorbelasten. Vanaf 1 januari 2019 zullen wij per ambtshandeling € 1,00 doorbelasten aan u als bijdrage in deze kosten.