Beslag op inboedel/auto

Beslag op inboedel/auto

Er is beslag op uw inboedel/auto/ander motorvoertuig gelegd

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw inboedel/auto is gelegd. Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen (volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uw inboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht. U dient er rekening mee te houden dat de verkoop zal worden aangekondigd via een website.

Mogelijkheden betalingsregeling na beslag
De gerechtsdeurwaarder laat u weten via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden op uw inboedel/auto. U dient daarvan de kosten te betalen. Misschien is uw schuldeiser bereid om met u een betalingsregeling te treffen zodat de verkoop niet door hoeft te gaan. De gerechtsdeurwaarder kan u vertellen of de schuldeiser hiertoe bereid is.

Neem contact op met gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen
U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Vragen bij beslag op inboedel/auto
Heeft u vragen over het beslag, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken via het nummer 040 – 243 87 33. U krijgt gegarandeerd iemand aan de lijn. Of stuur een bericht via mail@vanlithincasso.nl.