Executie – Beslaglegging

Informatie over het executie traject en beslag leggen

Wanneer je een geldvordering op iemand hebt die niet wordt voldaan, kan je voorafgaand aan (of tijdens) een incassoprocedure beslag leggen op goederen van de schuldenaar. Dit heet conservatoir beslag. Als de rechter de vordering toewijst gaat dit conservatoir beslag over in executoriaal beslag.

Conservatoir beslag: advocaat vereist
Een schuldeiser kan conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar als maatregel om zijn rechten te bewaren (conserveren). Door het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat de schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart met bv. een hypotheek voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan.

Beslagverlof en beslag leggen
Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof nodig van de voorzieningenrechter. Het beslag wordt met een verzoekschrift (beslagrekest) aangevraagd. De schuldeiser moet hierin zijn vordering op de schuldenaar omschrijven en aangeven hoe hoog deze vordering is of zal zijn. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. In de regel wordt een verzoek toegewezen. De schuldenaar wordt hiervan niet op de hoogte gesteld zodat het beslag als verrassing komt (een kenmerk van conservatoir beslag). De deurwaarder legt vervolgens het beslag. Conservatoir beslag kan o.m. betrekking hebben op onroerend goed, geld op bankrekeningen of roerende zaken zoals auto’s. Door het beslag wordt een bankrekening geblokkeerd en zal in geval van beslag op een huis in het kadaster een aantekening worden gemaakt van het beslag waardoor het huis niet kan worden geleverd aan een derde.

Conservatoir beslag gaat over in executoriaal beslag
Als de schuldeiser in de procedure zijn vordering krijgt toegewezen dan gaat het conservatoir beslag automatisch over in executoriaal beslag en kan de schuldeiser tot executie overgaan. Meestal zal een veroordeelde partij vrijwillig aan het vonnis voldoen of een betalingsregeling treffen met de deurwaarder. Maar soms blijft een veroordeelde partij weigerachtig. Dan rest niets anders dan het vonnis te executeren. Eerst zal het vonnis moeten worden betekend. De veroordeelde partij wordt daarmee formeel bekend gemaakt met de inhoud van het vonnis en een (over het algemeen korte) termijn gegund om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen.

Executie van het vonnis
Als die termijn is verstreken, mag het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. Bij het uitwinnen van het vonnis is de executant (de schuldeiser) vrij in de keuze van de goederen waarop hij beslag zal laten leggen. Als er executoriaal beslag wordt gelegd op bankrekeningen zal de bank het beslagen bedrag overmaken aan de deurwaarder. Bij beslag op spullen, huisraad, auto’s of zelfs een woning, zal de deurwaarder deze goederen moeten verkopen in een executieveiling. Uit de opbrengst wordt dan de schuld alsmede de kosten van de executie voldaan.