Executie – Beslaglegging

Executie – Beslaglegging

Informatie over beslag leggen en executie

Conservatoir beslag (ook wel bewarend beslag genoemd) kunt u leggen, wanneer u een geldvordering op iemand heeft die niet wordt voldaan. Als de rechter toestemming geeft, kunt u beslag leggen op goederen van de schuldenaar. Uit de wet vloeit voort dat zodra u een vonnis op de schuldenaar hebt, dit conservatoire beslag overgaat in een executoriaal beslag.

Conservatoir beslag
Door het leggen van conservatoir beslag voorkomt u dat de schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart. Bijvoorbeeld met een hypotheek, voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan. Door het leggen van een conservatoir beslag probeert u zoveel mogelijk uw verhaalsmogelijkheden te beschermen.

Voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter geeft toestemming voor het leggen van het conservatoire beslag. Het beslag wordt met een verzoekschrift aangevraagd. De schuldeiser moet hierin zijn vordering op de schuldenaar omschrijven en aangeven hoe hoog deze vordering is of zal zijn. Na een kort onderzoek beslist de voorzieningenrechter of hij het verlof zal toewijzen of niet. In de regel wordt een verzoek toegewezen. De schuldenaar wordt hiervan niet op de hoogte gesteld. Dit is één van de redenen waarom dit beslag als verrassing kan komen.

Het beslag wordt door de deurwaarder gelegd. Conservatoir beslag wordt vaak gelegd op onroerend goed, op bankrekeningen of roerende zaken zoals auto’s. Bij een conservatoir beslag op een bankrekening wordt deze rekening geblokkeerd. Als er beslag op een huis wordt gelegd zal in het kadaster een aantekening worden gemaakt van het beslag. Hierdoor kan het huis niet meer worden geleverd aan een eventuele koper.

Executoriaal beslag
Als de door de schuldeiser ingestelde vordering door de rechter wordt toegewezen dan gaat het conservatoir beslag, nadat het vonnis is betekend, over in een executoriaal beslag. Dit betekent dat de schuldeiser tot ten uitvoerlegging kan overgaan. Ter voorkoming van de ten uitvoerlegging van het vonnis zal de schuldenaar aan het vonnis dienen te voldoen dan wel een betalingsregeling dienen te treffen met de schuldeiser. Als de schuldenaar desondanks toch niet aan het vonnis voldoet, dan blijft er niets anders over dan het vonnis te executeren.

Betekenen van het vonnis
Om tot executie over te kunnen gaan zal het vonnis eerst moeten worden betekend. Door de betekening van het vonnis aan de schuldenaar wordt deze formeel bekend met de inhoud van het vonnis. Bij deze betekening krijgt de schuldenaar vaak nog twee dagen de tijd om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Als de gegeven termijn voorbij is, mag het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Als schuldenaar mag u zelf kiezen waarop u beslag laat leggen. Dit kan op bankrekeningen, roerende – (inventaris, huisraad, auto’s) en onroerende zaken of inkomsten (o.a. loon of uitkering).

Ondersteuning bij beslag leggen en executie
Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso ondersteunt u bij beslaglegging en executie. Neem nu vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat voor u het beste traject is. Belt u daarvoor met ons op nummer 040 – 243 87 33. U krijgt gegarandeerd iemand aan de lijn. Of laat een bericht achter via het contactformulier.