Executie – Beslaglegging

Informatie met betrekking tot beslag leggen en executie

Conservatoir beslag (ook wel bewarend beslag genoemd) kun je leggen wanneer je een geldvordering op iemand hebt die niet wordt voldaan. Indien de rechter toestemming geeft kun je beslag leggen op goederen van de schuldenaar. Uit de wet vloeit voort dat zodra je een vonnis op de schuldenaar hebt dit conservatoire beslag overgaat in een executoriaal beslag.

Conservatoir beslag
Door het leggen van conservatoir beslag voorkom je dat de schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart met bijv. een hypotheek voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan. Door het leggen van een conservatoir beslag probeer je zoveel mogelijk je verhaalsmogelijkheden te beschermen.

Voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter geeft toestemming voor het leggen van het conservatoire beslag. Het beslag wordt met een verzoekschrift aangevraagd. De schuldeiser moet hierin zijn vordering op de schuldenaar omschrijven en aangeven hoe hoog deze vordering is of zal zijn. Na een kort onderzoek beslist de voorzieningenrechter of hij het verlof zal toewijzen of niet. In de regel wordt een verzoek toegewezen. De schuldenaar wordt hiervan niet op de hoogte gesteld, dit is 1 van de redenen waarom dit beslag als verrassing kan komen. Het beslag wordt door de deurwaarder gelegd. Conservatoir beslag wordt vaak gelegd op onroerend goed, op bankrekeningen of roerende zaken zoals auto’s. Bij een conservatoir beslag op een bankrekening wordt deze rekening geblokkeerd. Als er beslag op een huis wordt gelegd zal in het kadaster een aantekening worden gemaakt van het beslag, daardoor kan het huis niet meer worden geleverd aan een eventuele koper.

Executoriaal beslag
Als de door de schuldeiser ingestelde vordering door de rechter krijgt toegewezen dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in executoriaal beslag. Dit betekent dat de schuldeiser tot ten uitvoerlegging kan overgaan. Ter voorkoming van de ten uitvoerlegging van het vonnis zal de schuldenaar aan het vonnis dienen te voldoen dan wel een betalingsregeling treffen met de schuldeiser. Indien de schuldenaar desondanks toch niet aan het vonnis voldoet, dan blijft er niets anders over dan het vonnis te executeren. Om tot executie over te kunnen gaan zal het vonnis eerst moeten worden betekend. Door de betekening van het vonnis aan de schuldenaar wordt deze formeel bekend met de inhoud van het vonnis. Bij deze betekening krijgt de schuldenaar vaak nog 2 dagen de tijd om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Als de gegeven termijn voorbij is, mag het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Als schuldenaar mag je zelf kiezen waarop je beslag zal laten leggen. Dit kan op bankrekeningen, roerende – (inventaris, huisraad, auto’s) en onroerende zaken of inkomsten (o.a. loon of uitkering).