WIK Berekenen

Online WIK berekenen

Wij bieden een Gratis online tool aan om gemakkelijk de WIK incasskosten te berekenen. Het enige wat u hoef te doen is het factuurbedrag in te vullen, de incasskosten worden dan voor u berekend.


, EURO


Online WIK berekenen

Wij bieden een gratis online tool aan om gemakkelijk de WIK incassokosten te berekenen. Het enige wat u hoeft te doen is het factuurbedrag in te vullen. De incassokosten worden vervolgens voor u berekend.

WIK incassokosten berekenen

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit in werking getreden. De buitengerechtelijke incassokosten worden voortaan berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden. Incassokosten zijn de kosten die u maakt om uw incasso bij ons uit handen te geven. Deze incassokosten hoeft u niet zelf te betalen, maar kunt u doorbelasten aan uw debiteur. De WIK beschermt tegen onredelijke hoge incassokosten.

De incassokosten kunt u volgens de WIK berekenen met een percentage van het bedrag dat uw debiteur u verschuldigd is. Hoe hoger uw vordering, hoe lager dit percentage zal zijn. Het minimum aan buitengerechtelijke incassokosten is altijd € 40,00 euro. Het maximum dat u volgens de WIK mag rekenen is € 6776,00 euro.

Wanneer moet ik WIK berekenen?

Om WIK te kunnen berekenen moet uw vordering voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • er moet een overeenkomst zijn op basis van een te betalen geldsom of;
  • er moet een overeenkomst zijn tot de vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of;
  • er moet een overeenkomst zijn tot betaling van een geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding.

Toevoeging aan uw laatste aanmaning

U bent verplicht om uw debiteur te informeren dat u volgens de WIK berekening incassokosten rekent. Dit dient u te doen voordat u de vordering aan ons uit handen geeft. Hiervoor dient u een extra stukje tekst aan de laatste aanmaning naar uw debiteur toe te voegen. Zie hieronder een voorbeeld hiervan:

Indien u binnen veertien dagen na heden niet tot betaling van voormeld bedrag overgaat, zijn wij genoodzaakt de vordering ter incassering uit handen te geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Eindhoven.

U bent dan euro [€ XX,XX] incassokosten verschuldigd conform de Wet Incassokosten (WIK). Tevens maken wij alsdan aanspraak op de inmiddels vervallen rente en de nog in de toekomst te vervallen rente.

Gratis tool Online WIK berekenen

Wij bieden een gratis online tool aan om gemakkelijk de WIK incassokosten te berekenen. Het enige wat u hoeft te doen is het factuurbedrag in te vullen. De incassokosten worden vervolgens voor u berekend.

Contact opnemen of direct online een vordering indienen?

Via onze contactpagina kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen en uw vordering door ons laten beoordelen. Wij maken een inschatting van de haalbaarheid en de kosten van het incassotraject. U kunt ons tijdens kantooruren ook altijd telefonisch bereiken via het nummer 040 – 243 87 33.

Als u direct online uw vordering wilt indienen kan dat via direct online een vordering indienen  op onze website of via mail@vanlithincasso.nl.