Invoering ‘Verordening Grenzen Tariefmodellen’

Invoering ‘Verordening Grenzen Tariefmodellen’

De leden van de KBvG, (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), willen dat deurwaarders worden beschermd tegen te lage tarieven en contracten waarmee hun onafhankelijkheid in het geding komt. Daarom zijn er nieuwe regels voorgesteld aan de ALV en minister in de vorm van de Verordening Grenzen Tariefmodellen.

Binnen de Gerechtsdeurwaarderswet is ruimte gelaten voor marktwerking en vrije tarieven, ten behoeve van concurrentie en een kwaliteitsimpuls. Gebleken is echter dat die ruimte de deurwaardersbranche ook negatieve effecten heeft gebracht waardoor de onafhankelijkheid en continuïteit gevaar lopen. De nadrukkelijke wens van de branche om deze effecten te kunnen beperken heeft geleid tot de Verordening Grenzen Tariefmodellen. De verordening moet ervoor waken dat de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening gewaarborgd wordt en  moet voorkomen dat de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder en diens integriteit lijden onder de financiële afspraken tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder.

De Verordening Grenzen Tariefmodellen bevat enkele belangrijke aanbevelingen:

  • gerechtsdeurwaarders brengen een redelijke en marktconforme vergoeding in rekening voor het uitvoeren van ambtelijke diensten;
  • gerechtsdeurwaarders mogen ontvangen gelden pas afdragen aan de opdrachtgever nadat de eigen vergoeding en de out-of-pocketkosten zijn betaald;
  • het is gerechtsdeurwaarders niet toegestaan om out-of-pocketkosten geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen;
  • gerechtsdeurwaarders mogen geen overeenkomsten sluiten waarbij een derde partij kan verdienen aan ambtshandelingen of de werkzaamheden die daarmee samenhangen.

Dit betekent in de praktijk dat de gerechtsdeurwaarder een marktconform tarief hanteert, voorkomt dat een deurwaarder uitsluitend als laatste achter zijn eigen verdiensten aan moet gaan, alle inkoopkosten doorberekent én het volledige traject doet, zodat wordt voorkomen dat de opdrachtgever verdient aan deurwaardersdiensten.

Deze standpunten vormden de basis voor een discussie die de Algemene Ledenvergadering van de KBVG op 23 november 2018 voerde. Van Lith zal verdere ontwikkelingen op de voet volgen en zal haar opdrachtgevers indien gewenst tijdig op de hoogte brengen van de nieuwe regels en afspraken.

Share this post