Schuldenwijzer biedt schuldenaren vanaf 2019 online een overzicht van hun schulden

Schuldenwijzer biedt schuldenaren vanaf 2019 online een overzicht van hun schulden

Vanaf 2019 is het mogelijk voor mensen met schulden een actueel overzicht van hun schulden in te zien op Schuldenwijzer.nl

De aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland blijft onverminderd om de aandacht van alle betrokken partijen vragen. Volgens Schuldenwijzer hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische schulden.

In het regeerakkoord heeft de schuldenproblematiek een prominente plaats en heeft het kabinet de aanzet gegeven tot maatregelen in het kader van de ‘brede aanpak schuldenproblematiek’. Ook roept het kabinet betrokken organisaties op om een bijdrage te leveren aan de aanpak van deze problematiek.

Een terugkerend thema rond de schuldenproblematiek is de informatievoorziening. Zo is het voor een burger moeilijk en tijdrovend om het totaal overzicht van schulden inzichtelijk te krijgen. Dit resulteert in toenemende schulden en het ontbreken van duidelijke aanspreekpunten.

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Het doel van Schuldenwijzer is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie, wat heeft geresulteerd tot: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG.

De video van Schuldenwijzer legt eenvoudig uit wat Schuldenwijzer.nl inhoudt:

Realisatie Schuldenwijzer.nl

Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases.

Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien. Het platform voldoet ook aan de eIDAS eisen vanuit de Europese eIDAS-verordening. Deze fase van de realisatie is gestart en zal voor 2019 voltooid worden.

In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal begin 2020 voltooid zijn.

Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden .

Bron: Schuldenwijzer.nl

Share this post