Voorbeeldbrief incasso

Voorbeeldbrief incasso

Heeft u te maken met een wanbetaler, dan kunt u uw vordering ter incasso aan ons kantoor uit handen geven. Voordat u dat doet, moet u uw debiteur eerst zelf een laatste aanmaning toesturen. Deze aanmaning moet aan een aantal specifieke wettelijke eisen voldoen, waarover hieronder meer. Welke eisen de wet aan de inhoud van de aanmaning stelt, is afhankelijk van uw situatie: is uw debiteur een particulier of gaat het om een zakelijke debiteur?

Uw debiteur is een particulier

Voor vorderingen op een particuliere debiteur gelden strikte regels voor de wijze waarop u uw debiteur dient aan te manen. Dit geldt ook voor de kosten die in rekening gebracht mogen worden. Deze regels hebben te maken met de (nieuwe) Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).

Voordat u uw vordering aan ons uit handen kunt geven, en via uw debiteur aanspraak kunt maken op de incassokosten die wij daarvoor rekenen, dient u uw debiteur eerst zelf een laatste kosteloze aanmaning, een zogenaamde “14 dagenbrief” toe te sturen. Aan de hand van deze brief geeft u uw debiteur een laatste keer de gelegenheid om de verschuldigde hoofdsom alsnog binnen een termijn van 14 dagen te voldoen. In de brief geeft u ook aan dat u na het verstrijken van de 14 dagentermijn aanspraak zult maken op de incassokosten. Noodzakelijk daarbij is dat u het bedrag aan incassokosten waarop u aanspraak zult maken, correct in de brief vermeldt.

Bent u niet Btw-plichtig, dan dient u dit in de 14 dagenbrief te vermelden en mag u de incassokosten met 21% BTW verhogen.

  • Download hier een voorbeeld 14 dagenbrief exclusief BTW
  • Download hier een voorbeeld 14 dagenbrief inclusief BTW

Bereken via  http://www.incassokostenberekenen.nl/ de incassokosten die u in de 14 dagenbrief dient te vermelden

In november 2016 heeft de Hoge Raad (de hoogste rechterlijke instantie in Nederland) een verdere verduidelijking gegeven van een aantal regels die de wet stelt aan de 14 dagenbrief. Zo heeft de Hoge Raad onder meer aangegeven dat de 14 dagentermijn begint te lopen op de dag nadat de 14 dagenbrief door uw debiteur is ontvangen.

In het geval de 14 dagenbrief per gewone post verstuurd wordt, heeft de Hoge Raad nog iets bepaald. Namelijk dat er in dat geval in beginsel vanuit gegaan kan worden dat de 14 dagenbrief op de 2e (post)dag na de dag waarop de brief wordt verstuurd, door de debiteur wordt ontvangen. Bij het berekenen van de dag van ontvangst tellen zondagen, maandagen en officiële feestdagen niet mee als (post)dag.

Uw debiteur is een bedrijf

In het geval van een bedrijfsmatige debiteur stelt de wet geen specifieke eisen aan de inhoud van de laatste aanmaning. De wet legt daarentegen wel de hoogte van de incassokosten waarop u richting uw debiteur aanspraak kunt maken aan banden.

  • Download hier een voorbeeldbrief voor bedrijfsmatige debiteuren.

 

WIK staffel

Naast de inhoud van de laatste aanmaning bij particuliere debiteuren, is in de WIK ook de hoogte van de incassokosten vastgelegd waar u, nadat u de zaak aan ons kantoor uit handen gegeven heeft, richting uw debiteur aanspraak op kunt maken:

Hoofdsom tot en met        Incassokosten                                                               Maximum

€ 2.500,-                          15% van de hoofdsom                                              € 375,- (met een minimum van € 40,-)

€ 5.000,-                          € 375,- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,-)           € 625,-

€ 10.000,-                        € 625,- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,-)            € 875,-

€ 200.000,-                      € 875,- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,-)           € 2.775,-

Boven de € 200.000,-         € 2.775,- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,-)   € 6.775,-

Het betreft hier een staffelgewijze berekening, met een minimumtarief van € 40,- (ex. BTW) en een maximumtarief van € 6.775,- (ex. BTW)

 

Rekenvoorbeeld:

Heeft u een vordering van € 3.000,- dan zijn de incassokosten als volgt: over de eerste € 2.500,- mag u 15% rekenen = € 375,-, over de resterende € 500,- mag u 10% rekenen = € 50,-. Het totaal komt daarmee op € 425,-.

 

U kunt de incassokosten ook eenvoudig berekenen via http://www.incassokostenberekenen.nl/

Contact opnemen of direct online een vordering indienen?

Via onze contactpagina kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen en uw vordering door ons laten beoordelen. Wij maken een inschatting van de haalbaarheid en de kosten van het incassotraject. U kunt ons tijdens kantooruren ook altijd telefonisch bereiken via het nummer 040 – 243 87 33.

Als u direct online uw vordering wilt indienen kan dat via direct online een vordering indienen  op onze website of via mail@vanlithincasso.nl.