Beslag op loon

Beslag op loon

Er is beslag gelegd op uw loon of uitkering

Dit betekent dat uw werkgever of uitkerende instantie verplicht is om een gedeelte, en soms het volledige, loon of uitkering aan de gerechtsdeurwaarder over te maken. Het geld dat de gerechtsdeurwaarder ontvangt wordt gebruikt om op uw openstaande vordering(en) in mindering te brengen.

Wat is de beslagvrije voet

Als er beslag is gelegd op uw loon of uitkering, dan dient er in de meeste gevallen bij dat beslag rekening te worden gehouden met een voor u geldende beslagvrije voet. De beslagvrije voet is kort gezegd, dat gedeelte van uw loon of uitkering wat u blijft ontvangen. Het gedeelte van uw loon of uitkering dat u niet ontvangt, strekt in mindering op uw vordering(en).

Een beslagvrije voet kunt u nodig hebben om uzelf (en anderen) in de kosten van levensonderhoud te voorzien.

De beslagvrije voet berekenen

Om de voor u geldende beslagvrije voet te berekenen hebben wij informatie van u nodig. Deze informatie kunt u overleggen door het formulier met bewijsstukken te retourneren (zie hierna). Indien wij deze informatie niet ontvangen dan hanteren wij standaard normbedragen. Daarbij kan het zo zijn dat wij, indien dit van toepassing is, deze normbedragen halveren omdat u het inkomen van uw partner niet opgeeft.

Formulier voor informatie

Bij de betekening van de titel (het vonnis) en bij de betekening van het beslag op uw inkomen of uitkering, zijn aan u reeds formulieren verstrekt waarop u de nodige informatie kunt vermelden. Als u één van deze formulieren nog heeft, stuur dan één formulier ingevuld en met bewijsstukken zo snel mogelijk per post of per mail naar ons op. Zodra wij het formulier en gevraagde bewijsstukken hebben ontvangen dan kunnen wij voor een eventuele aanpassing en beantwoording zorgdragen.

Heeft u geen formulier dan kunt u ons per mail bereiken via mail@vanlithincasso.nl, onder vermelding van uw dossiernummer, om ons te vragen aan u een formulier te verstrekken zodat u deze kan invullen en met bewijsstukken aan ons kan terug sturen.

Een andere deurwaarder heeft al beslag op uw inkomen gelegd

Indien dit het geval is dan zullen wij onze vordering bij deze collega-deurwaarder indienen. Deze deurwaarder bepaalt ook de beslagvrije voet. Periodiek ontvangen wij berichtgeving over de (mogelijke) inhoudingen.

Hoe kom ik van het beslag op mijn inkomen of uitkering af?

Door de volledig openstaande vordering(en) te betalen. Het kan zijn dat de vordering(en) via het gelegde beslag op uw inkomen of uitkering wordt voldaan. U kunt ook naast het gelegde beslag een regeling treffen om op die manier sneller van uw schuld(en) af te zijn.

Heeft u nog vragen dan kunt u ons via onderstaande informatie bereiken.

 

Per mail: mail@vanlithincasso.nl (onder vermelding van uw dossiernummer)
Telefoon: 040-2438733 (bereikbaar tussen 8:30-17:00 van maandag t/m vrijdag)
Adres: Mauritsstraat 16, 5616 AA Eindhoven