Op vakantie? Betaal eerst uw schulden!

Op vakantie? Betaal eerst uw schulden!

Honderdduizenden Nederlanders zijn al op vakantie of gaan nog. Volgende week wordt de drukste dag ooit op Schiphol verwacht. Voor sommigen begint die vakantie echter een stuk minder prettig. Zij mogen pas in het vliegtuig stappen nadat hun schulden zijn betaald. De Belastingdienst houdt geregeld onaangekondigde acties op Schiphol. Na de gebruikelijke paspoortcontrole kan de Belastingdienst vragen of je nog openstaande rekeningen hebt. Tot nu toe is er dit jaar op deze manier al zo’n 500.000 euro opgehaald.

Bij de paspoortcontrole door de marechaussee kijken ze of je in het opsporingsregister staat. Daarin word je opgenomen als je onbetaalde boetes van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hebt. Het gaat daarbij vooral om verkeers- en geldboetes die door de rechter zijn opgelegd, de zogenoemde geldboetevonnissen. Zo is er de laatste jaren door de Koninklijke Marechaussee tussen de 1,1 en 1,2 miljoen euro aan openstaande bedragen geïnd. Jaarlijks moeten ongeveer 5000 mensen hun openstaande CJIB-boete op Schiphol betalen. De Belastingdienst haalde op zijn beurt in 2014 ruim een miljoen euro op. Per persoon wordt gemiddeld een bedrag van 1800 euro afgerekend.

Het gaat bij al deze controles om rekeningen die al heel lang niet zijn betaald. Als je bijvoorbeeld een betalingstermijn hebt afgesproken of een andere regeling hebt getroffen, is er niets aan de hand en kun je gewoon vertrekken.

 Wie controleert waarop voordat je het vliegtuig instap?
* De Koninklijke Marechaussee controleert op openstaande boetes. Het gaat dan hoofdzakelijk om verkeersboetes en boetes die door de rechter zijn opgelegd, geldboetevonnissen.
* De Douane controleert of reizigers 10.000 euro of meer bij zich hebben en of daar aangifte van is gedaan.
* De Belastingdienst controleert geregeld op belastingschulden. Dat doet de fiscus na de paspoortcontrole door de Koninklijke Marechaussee.

Share this post