Author - vanlith

februari 2016

Wijziging verplichte aanhef van dwangbevelen per 1-7-2015

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft kenbaar gemaakt dat met ingang van 1 juli 2015 de verplichte aanhef van dwangbevelen, grossen e.d. gewijzigd wordt  van “In naam des Konings” naar “In naam van de Koning”. De van oorsprong Griekse aanhef wordt gewijzigd in een hedendaagse variant.

De modernisering is dus enkel taalkundig. Dit heeft geen gevolgen voor vonnissen, dwangbevelen en notariële aktes met de huidige aanhef. Deze kunnen gewoon worden geëxecuteerd en hoeven niet te worden voorzien van een nieuwe stempel. Dat zou ook niet logisch zijn en het zou leiden tot een onnodige belasting van het justitieel apparaat.

De reden dat de wijziging niet per direct is ingevoerd, is dat de mensen in het veld – rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen – de gelegenheid moeten hebben om hun computersysteem aan te passen en om nieuwe stempels aan te schaffen. De oude stempels zijn namelijk niet meer bruikbaar vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt.

Op vakantie? Betaal eerst uw schulden!

Honderdduizenden Nederlanders zijn al op vakantie of gaan nog. Volgende week wordt de drukste dag ooit op Schiphol verwacht. Voor sommigen begint die vakantie echter een stuk minder prettig. Zij mogen pas in het vliegtuig stappen nadat hun schulden zijn betaald. De Belastingdienst houdt geregeld onaangekondigde acties op Schiphol. Na de gebruikelijke paspoortcontrole kan de Belastingdienst vragen of je nog openstaande rekeningen hebt. Tot nu toe is er dit jaar op deze manier al zo’n 500.000 euro opgehaald.

Bij de paspoortcontrole door de marechaussee kijken ze of je in het opsporingsregister staat. Daarin word je opgenomen als je onbetaalde boetes van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hebt. Het gaat daarbij vooral om verkeers- en geldboetes die door de rechter zijn opgelegd, de zogenoemde geldboetevonnissen. Zo is er de laatste jaren door de Koninklijke Marechaussee tussen de 1,1 en 1,2 miljoen euro aan openstaande bedragen geïnd. Jaarlijks moeten ongeveer 5000 mensen hun openstaande CJIB-boete op Schiphol betalen. De Belastingdienst haalde op zijn beurt in 2014 ruim een miljoen euro op. Per persoon wordt gemiddeld een bedrag van 1800 euro afgerekend.

Het gaat bij al deze controles om rekeningen die al heel lang niet zijn betaald. Als je bijvoorbeeld een betalingstermijn hebt afgesproken of een andere regeling hebt getroffen, is er niets aan de hand en kun je gewoon vertrekken.

 Wie controleert waarop voordat je het vliegtuig instap?
* De Koninklijke Marechaussee controleert op openstaande boetes. Het gaat dan hoofdzakelijk om verkeersboetes en boetes die door de rechter zijn opgelegd, geldboetevonnissen.
* De Douane controleert of reizigers 10.000 euro of meer bij zich hebben en of daar aangifte van is gedaan.
* De Belastingdienst controleert geregeld op belastingschulden. Dat doet de fiscus na de paspoortcontrole door de Koninklijke Marechaussee.

Van Lith als erkend leerbedrijf

Zaterdag 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan met de uitvoering van haar taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Daarmee is er nog  maar één uitvoeringsorganisatie die leerbedrijven erkent en taken uitvoert ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en de aansluiting op de praktijk.

Van Lith is een door SBB erkend leerbedrijf met veel branchekennis en referenties. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten een opleidingsplek te bieden waarbij zij in de praktijk werkzaam zijn en ervaring kunnen opdoen in hun mogelijk toekomstig beroep.

sbb-beeldmerk-fc

 

 

Van Lith gerechtsdeurwaarders en incasso is door de SBB erkend als leerbedrijf voor de volgende opleidingen: 
Juridische Beroepen: Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening (Niveau 4).

Mocht je belangstelling hebben voor een stageplaats bij Van Lith dan verzoeken wij je motivatie in een brief/mail (met cv) naar ons te sturen.
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact op.

Zesde keer Meerhoven24 voor Make a Wish

Op 12 september zal om exact 12.00 uur bij de Hangar in Meerhoven de sportieve én sympathieke strijd tussen ca. 25 teams van start gaan tijdens Meerhoven 24. Meerhoven 24 is een 24-uurs gesponsorde hardloop wedstrijd. De sportieve inzet is een wisseltrofee, maar het echte doel is een hoge opbrengst voor Make a Wish Nederland.

Make a wish laat de allerliefste wensen van kinderen met een ernstig levensbedreigende ziekte uitkomen en geeft ze zo de kracht om door te gaan. Van Lith steunt het team van haar opdrachtgever, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, en wenst hen veel succes.