Nieuws

oktober 2016

Van Lith sponsort Ronald McDonald Huis Zuidoost Brabant

We zijn verheugd ons als sponsor te kunnen verbinden met Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant! Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant is er voor ouders die dichtbij hun zieke kind willen zijn, en voor kinderen die even willen vergeten dat ze ziek zijn. De toetreding tot de Club van 52 zien wij als vanzelfsprekend en is een mooie uiting van ons MVO-beleid.

februari 2016

Meer werknemers en huiseigenaren kampen met financiële problemen

Het aantal werknemers en huiseigenaren dat financiële problemen heeft, neemt sinds een aantal jaren toe (Nibud).

Bijna de helft van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2014 wordt gedaan door werknemers. Ook het percentage aanmeldingen door mensen met een koopwoning is gestegen tot 14 procent. Voorheen waren vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die zich aanmelden voor schuldhulpverlening, maar steeds meer Nederlanders met hoge inkomens melden zich. Als zij hun baan verliezen, terwijl ze een hoge hypotheek hebben, raken zij in de financiële problemen.

Onvoldoende actie
Deze nieuwe groep schuldenaren, werknemers en huiseigenaren, komen bij een terugval in inkomen te laat en onvoldoende in actie. Door de lakse houding verergert de financiële situatie.

De meerderheid van deze groep schuldenaren blijkt nooit nagedacht te hebben over een mogelijke afname van inkomen. Als een terugval zich voordoet, blijken veel schuldenaren hun uitgaven niet aan te passen. Sommigen gaan lukraak besparen, waardoor ze echte kansen laten liggen.

Huiseigenaren met financiële problemen blijken hun administratie slechter bij te houden dan huishoudens zonder problemen. De meerderheid van de huiseigenaren weet niet precies wat zijn vaste lasten zijn. Ook veel werknemers met financiële problemen hebben hun administratie niet op orde.

aanmaning

Vrouw uit Tilburg voor duizenden euro’s opgelicht door ‘deurwaarder’

 Een 38-jarige vrouw uit Tilburg is € 4.300,- euro armer na een telefoongesprek met een oplichter, die zich als deurwaarder voordeed.

De vrouw werd dinsdag gebeld door een man die zich uitgaf als deurwaarder. Hij vertelde dat er een rekening openstond en dat hij onderweg was om 7000 euro te innen. Het zou oorspronkelijk om 224,85 gaan voor een niet betaalde advertentie in de telefoongids.

Het bedrag was vanwege de deurwaarderskosten flink opgelopen. In het gesprek bracht hij haar aan het twijfelen. Door druk op te bouwen en op haar in te praten, wist hij de vrouw over te halen om 4.300,- over te boeken. Dat moest direct gebeuren, nog tijdens het telefoongesprek. Hiermee zou ze dan de financiële schade nog enigszins kunnen beperken, aldus de oplichter.

 De vrouw heeft aangifte gedaan. Aan de hand van haar aangifte en de opgegeven bankrekeningnummers stelt de politie een nader onderzoek in.

bron: Brabants Dagblad

Nog steeds zorgen bij rechters om vastzetten mensen vanwege boetes

Het komt nog steeds voor dat tegen mensen die boetes niet kunnen betalen, gijzeling wordt gevorderd door het Openbaar Ministerie. Dit middel is bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen, tot  betalen te dwingen. Voor mensen die niet kunnen betalen, zoals mensen met grote schulden of psychische problemen, is gijzeling niet bedoeld. Deze boodschap verkondigt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in een uitzending van het consumentenprogramma Radar. Rechters trokken begin vorig jaar al aan de bel over het oneigenlijke gebruik van gijzeling in geval van boetes. Het gaat dan om verkeersboetes, bijvoorbeeld voor te hard rijden, door rood licht rijden, of voor onverzekerd rijden met auto of brommer.

 Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat boetes int, kan via het Openbaar Ministerie bij de rechter eisen dat weigerachtige betalers maximaal vijftien dagen worden gegijzeld. De gijzeling op zich lost niets op: de boete blijft staan, ook al hebben mensen vastgezeten.  Rechters constateren in de praktijk dat het vaak gaat om mensen die wel zouden willen betalen, maar dat niet kunnen. Daarom gaf de Rechtspraak vorig jaar het signaal af dat het Openbaar Ministerie in de dossiers beter duidelijk moet maken dat het om mensen gaat die echt niet willen betalen. In de Tweede Kamer zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat het Openbaar Ministerie de verzoeken tot gijzeling beter zou gaan onderbouwen.

 “Rechters merken hier in de praktijk nog maar weinig van”, zegt Frits Bakker. Uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat er in 2014 in ongeveer 130.000 gevallen om gijzeling werd gevraagd in geval van openstaande boetes. In 2013 gebeurde dit nog circa 162.000 keer. Mensen tegen wie gijzeling wordt gevorderd, kunnen tijdens een rechtszaak een toelichting geven. Als zij niet aanwezig zijn, moet de rechter zijn oordeel baseren op het dossier. Als daaruit niet duidelijk blijkt dat het om onwil tot betalen gaat, wijst de rechter het verzoek tot gijzeling meestal af.

Bron:www.rechtspraak.nl

Record aantal incassozaken

Cijfers
Het aantal incassozaken is in 2014 gestegen naar een record aantal van ruim 4,2 miljoen, met een totaal bedrag van bijna € 7 miljard aan openstaande vorderingen. Ter vergelijking: in 2013 ging het nog om 3,6 miljoen zaken met een totaal bedrag van € 6,2 miljard. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor gecertificeerde Incasso-ondernemingen.

Forse stijging
De stijging van het aantal incassozaken wordt veroorzaakt door een toename van zowel zakelijke als consumenten vorderingen. Met name in het laatste half jaar van 2014 nam het aantal openstaande vorderingen sterk toe, zo blijkt uit het onderzoek dat ieder kwartaal gehouden wordt.

Oorzaak
De stijgende aantallen passen in de trend van het afgelopen jaar waarbij steeds meer bedrijven bewust kiezen voor incasso zodat zij verzekerd zijn van rendement op openstaande vorderingen.

WWZ beschermt zieke werknemer tegen ontslag

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen te laten ontbinden. Ontslag om bedrijfseconomische redenen moet volgens de WWZ verplicht via het UWV worden geregeld. Hier is het opzegverbod tijdens ziekte altijd van toepassing, waarmee de gang naar de kantonrechter wordt uitgesloten.

Onder de huidige wetgeving geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de eerste twee jaar van de ziekte niet mag worden opgezegd. De kantonrechter mag het contract nu nog laten ontbinden als er geen verband is met de ziekte van de werknemer, zoals disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 juli kunnen werkgevers nog steeds ontslag afdwingen bij de kantonrechter, maar niet meer op basis van bedrijfseconomische redenen.

20-02-2015

Griffierechten worden verhoogd

De proceskosten voor het naar de rechter stappen bij grote betalingsachterstanden gaan fors omhoog, als het aan het kabinet ligt. Dat raakt woningcorporaties die regelmatig te maken hebben met huurachterstanden onevenredig hard, schrijven Aedes en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoge proceskosten
De zogeheten griffierechten zijn de (wettelijk verplichte) kosten om een zaak aan de rechter te kunnen voorleggen. Als een huurder meer dan drie maanden huurachterstand heeft kan dat reden zijn om naar de rechter te stappen. De vordering is meestal al hoger dan 1.500 euro. En voor zaken waarmee een bedrag gemoeid is boven 1.500 euro, gaan de griffierechten omhoog van 466 euro naar 669 euro. Een bedrag dat niet in verhouding staat tot het te vorderen bedrag, vinden Aedes en de KBvG.

De KBvG en Aedes stellen daarom een extra categorie voor met lagere proceskosten, voor vorderingen met een bedrag tussen 1.500 en 12.500 euro. De proceskosten staan dan meer in verhouding tot het te innen bedrag.

Wijziging verplichte aanhef van dwangbevelen per 1-7-2015

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft kenbaar gemaakt dat met ingang van 1 juli 2015 de verplichte aanhef van dwangbevelen, grossen e.d. gewijzigd wordt  van “In naam des Konings” naar “In naam van de Koning”. De van oorsprong Griekse aanhef wordt gewijzigd in een hedendaagse variant.

De modernisering is dus enkel taalkundig. Dit heeft geen gevolgen voor vonnissen, dwangbevelen en notariële aktes met de huidige aanhef. Deze kunnen gewoon worden geëxecuteerd en hoeven niet te worden voorzien van een nieuwe stempel. Dat zou ook niet logisch zijn en het zou leiden tot een onnodige belasting van het justitieel apparaat.

De reden dat de wijziging niet per direct is ingevoerd, is dat de mensen in het veld – rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen – de gelegenheid moeten hebben om hun computersysteem aan te passen en om nieuwe stempels aan te schaffen. De oude stempels zijn namelijk niet meer bruikbaar vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt.

Van Lith als erkend leerbedrijf

Zaterdag 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan met de uitvoering van haar taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Daarmee is er nog  maar één uitvoeringsorganisatie die leerbedrijven erkent en taken uitvoert ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en de aansluiting op de praktijk.

Van Lith is een door SBB erkend leerbedrijf met veel branchekennis en referenties. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten een opleidingsplek te bieden waarbij zij in de praktijk werkzaam zijn en ervaring kunnen opdoen in hun mogelijk toekomstig beroep.

sbb-beeldmerk-fc

 

 

Van Lith gerechtsdeurwaarders en incasso is door de SBB erkend als leerbedrijf voor de volgende opleidingen: 
Juridische Beroepen: Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening (Niveau 4).

Mocht je belangstelling hebben voor een stageplaats bij Van Lith dan verzoeken wij je motivatie in een brief/mail (met cv) naar ons te sturen.
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact op.

Zesde keer Meerhoven24 voor Make a Wish

Op 12 september zal om exact 12.00 uur bij de Hangar in Meerhoven de sportieve én sympathieke strijd tussen ca. 25 teams van start gaan tijdens Meerhoven 24. Meerhoven 24 is een 24-uurs gesponsorde hardloop wedstrijd. De sportieve inzet is een wisseltrofee, maar het echte doel is een hoge opbrengst voor Make a Wish Nederland.

Make a wish laat de allerliefste wensen van kinderen met een ernstig levensbedreigende ziekte uitkomen en geeft ze zo de kracht om door te gaan. Van Lith steunt het team van haar opdrachtgever, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, en wenst hen veel succes.