Van Lith als erkend leerbedrijf

Van Lith als erkend leerbedrijf

Zaterdag 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan met de uitvoering van haar taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Daarmee is er nog  maar één uitvoeringsorganisatie die leerbedrijven erkent en taken uitvoert ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en de aansluiting op de praktijk.

Van Lith is een door SBB erkend leerbedrijf met veel branchekennis en referenties. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten een opleidingsplek te bieden waarbij zij in de praktijk werkzaam zijn en ervaring kunnen opdoen in hun mogelijk toekomstig beroep.

sbb-beeldmerk-fc

 

 

Van Lith gerechtsdeurwaarders en incasso is door de SBB erkend als leerbedrijf voor de volgende opleidingen: 
Juridische Beroepen: Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening (Niveau 4).

Mocht je belangstelling hebben voor een stageplaats bij Van Lith dan verzoeken wij je motivatie in een brief/mail (met cv) naar ons te sturen.
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact op.

Share this post