WWZ beschermt zieke werknemer tegen ontslag

WWZ beschermt zieke werknemer tegen ontslag

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen te laten ontbinden. Ontslag om bedrijfseconomische redenen moet volgens de WWZ verplicht via het UWV worden geregeld. Hier is het opzegverbod tijdens ziekte altijd van toepassing, waarmee de gang naar de kantonrechter wordt uitgesloten.

Onder de huidige wetgeving geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de eerste twee jaar van de ziekte niet mag worden opgezegd. De kantonrechter mag het contract nu nog laten ontbinden als er geen verband is met de ziekte van de werknemer, zoals disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 juli kunnen werkgevers nog steeds ontslag afdwingen bij de kantonrechter, maar niet meer op basis van bedrijfseconomische redenen.

20-02-2015

Share this post