Griffierechten worden verhoogd

Griffierechten worden verhoogd

De proceskosten voor het naar de rechter stappen bij grote betalingsachterstanden gaan fors omhoog, als het aan het kabinet ligt. Dat raakt woningcorporaties die regelmatig te maken hebben met huurachterstanden onevenredig hard, schrijven Aedes en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoge proceskosten
De zogeheten griffierechten zijn de (wettelijk verplichte) kosten om een zaak aan de rechter te kunnen voorleggen. Als een huurder meer dan drie maanden huurachterstand heeft kan dat reden zijn om naar de rechter te stappen. De vordering is meestal al hoger dan 1.500 euro. En voor zaken waarmee een bedrag gemoeid is boven 1.500 euro, gaan de griffierechten omhoog van 466 euro naar 669 euro. Een bedrag dat niet in verhouding staat tot het te vorderen bedrag, vinden Aedes en de KBvG.

De KBvG en Aedes stellen daarom een extra categorie voor met lagere proceskosten, voor vorderingen met een bedrag tussen 1.500 en 12.500 euro. De proceskosten staan dan meer in verhouding tot het te innen bedrag.

Share this post